dcsimg
Bild på startsidan

Nyheter från Vindlov

2017-05-18

Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 18,3 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,7 TWh byggts i Sverige och 3,6 TWh...
2017-05-08

Ny rapport från Vindval

Rapporten "Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - uppdaterad syntesrapport 2017" ger en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss.
2017-05-05

Ny användarhandbok för Vindbrukskollen

Nu finns en uppdaterad version
2017-04-25

Tekniska problem i Vindbrukskollen lösta

Nu funkar det attöppna projekteringsområden i e-tjänsten ochanvända sökfunktionerna för områden och vindkraftverk i kartan

+ Fler nyheter

Här hittar du vindkraftsstatistik för 2016

Läs mer här!

Vindval

Vill du ta del av kunskap och forskning kring vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Här hittar du information om Vindval.