dcsimg

Tydligare ansvarsfördelning för säkerheten vid vindkraftverk

För att se till att den pågående utbyggnaden av vindkraften sker på ett ansvarsfullt sätt och för att kunna förebygga olyckor vid vindkraftverk är det viktigt att säkerhetsfrågor hanteras på ett bra sätt av alla olika inblandade aktörer.

Idag råder en viss osäkerhet om vilka regler som gäller och hur ansvarsfördelning ser ut mellan verksamhetsutövare och olika myndigheter. För att reda ut dessa oklarheter har berörda myndigheter gemensamt tagit fram en skrivelse om arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftetableringar, som beskriver regler och ansvarsfördelning.

Mer information hittar du till höger.

Publicerad: 2014-02-27
Ändrad: 2015-11-12