dcsimg

Haverikommissionens slutrapport om vindkraftsolyckan i Lemnhult 2015

I slutet på februari kom Haverikommissionens slutrapport om vindkraftsolyckan i Lemnhult 2015.

Ur ett myndighetsperspektiv är särskilt kapitlet om myndigheternas kontroll av vindkraftverket (kap. 2.5) intressant. I kapitlet finns rekommendationer till bla byggnadsnämnden, Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna om hur man kan förbättra kontroller av vindkraftverk.

För er som inte tagit del av rapporten finns den att hämta på Haverikommissionens webbplats: http://www.havkom.se/utredningar/vaegtrafik-oevrigt/olycka-med-vindkraftverk-i-lemnhult

Publicerad: 2017-04-12
Ändrad: 2017-04-12