dcsimg

Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 18,5 terrawattimmar (TWh) tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,7 TWh byggts i Sverige och 3,8 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 2 år 2017 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Publicerad: 2017-08-21
Ändrad: 2017-08-21