dcsimg

Ny vägledning om nedmontering av vindkraft

Enligt lag är verksamhetsutövare skyldig att efterbehandla marken när vindkraftverk plockas ner. I en ny vägledning ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommendationer om hur det bör gå till.

Än så länge är erfarenheten från att montera ner vindkraftsanläggningar inte så stor i landet, men med tanke på senare års kraftiga vindkraftsutbyggnad kommer det att bli en allt vanligare fråga.

– Vi hoppas att vägledningen ska bli ett stöd både för verksamhetsutövaren och för de myndigheter som berörs, säger Matilda Schön på Energimyndigheten.

I vägledningen ger myndigheterna råd bland annat kring frågor som lämplig efterbehandling av mark- respektive vattenområde, tidsplanering och ekonomisk säkerhet.

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Energimyndigheten och Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Publicerad: 2016-09-21
Ändrad: 2016-09-21