dcsimg

Uppdaterade funktioner i Vindbrukskollen

Här hittar du en sammanfattning på några viktiga förändringar bland annat gällande shapefiler

Shapefiler

Vi har rättat den bugg som medfört att projekteringsområden där ytan lästs in som en shapefil inte kunnat uppdateras genom att läsa in en ny shape. Detta fungerar nu som det ska. En justering är också gjord för att det ska fungera att läsa in riktigt detaljerade shapefiler.

Bra att veta om shape i Vindbrukskollen: Vid inläsning av ytan via shape måste filen vara av polygontyp, koordinatsystemet ska vara SWEREFF99 TM och filen bör inte innehålla m- eller z-värden. Du kan även läsa in vindkraftverk och deras koordinater via shape.

Minst ett verk behöver läggas till

Du måste numera lägga till minst ett verk på ett projekteringsområde för att kunna spara det. (Så har det fungerat tidigare i Vindbrukskollen, men i samband med andra justeringar föll denna funktionalitet bort.)

Områden ska läggas in i Vindbrukskollen först när planerna är så konkreta att man har en uppfattning om max antal verk inom området och i samband med att man lämnar in ett ärende till en myndighet, till exempel ett samrådsunderlag.

Det ska synas direkt att du sparar

När man klickar på sparaknappen i e-tjänsten så ska det nu synas direkt att Vindbrukskollen sparar informationen. Detta har krånglat under en period då det kunnat dröja några sekunder innan symbolen att systemet sparar kommit upp.

Vindbruksplaner

Ett projekt har påbörjats för att få in kommunernas vindbruksplaner i Vindbrukskollen som ett GIS-lager. Se separat nyhet.

Ny användarhandbok

Vi kommer att uppdatera användarhandboken inom kort. Som vanligt kommer du att hitta den här.

 

Vindbrukskollens kontaktuppgifter

Telefonsupport: 010-22 44 300
vindbruk...@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2017-04-19
Ändrad: 2017-04-20