dcsimg

Vad tycker du om Vindlov.se och Vindbrukskollen? / What do you think about Vindlov?

För att bättre fånga upp våra besökares behov och önskemål har vi tagit fram en kort enkät! Svara gärna, det tar bara några minuter och skulle vara till stor hjälp för oss.

Nu har vi lagt ut en kort enkät för att få reda på vad du tycker om webbplatsen. Har du kanske idéer som kan göra Vindlov.se ännu bättre? Svara då på vår enkät!

Dina åsikter om Vindlov.se är viktiga för oss i arbetet med att förbättra och utveckla Vindlov.se. Enkäten finns på både svenska och engelska. Ditt enkätsvar är givetvis anonymt.

Här hittar du enkäten!

In English

We want to know what you think about Vindlov, and beacause of that, there is a short survey for you to answer if you want to. You answers will help us improve Vindlov.se and it will only take a few minutes to answer our survey. Your answers are anonymous.

Click here to answer the survey.

Energimyndigheten
Vindbrukskollen
Publicerad: 2017-02-09
Ändrad: 2017-02-09