dcsimg

Lagar och regler

Foto: stock.xchng

Här hittar du en förteckning över de lagar, förordningar och föreskrifter som kan vara aktuella under tillståndsprocessen för vindkraftverk.

Förutom en förteckning över aktuella lagar, förordningar och föreskrifter får du också en kort beskrivning av vad de innehåller och på vilket sätt de berör tillståndsprocessen för vindkraftverk. Här finns inte bara grundläggande lagar som miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) beskrivna, utan även andra lagar som kan bli aktuella att ta hänsyn till inför upprättande av vindkraftverk.

På dessa sidor hittar du också exempel på rättsfall och domar samt förslag på förändringar av lagar och regler som lagts fram.

Publicerad: 2015-10-14
Ändrad: 2017-05-30