dcsimg

Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. Rättsfallen är sorterade på olika ämnesområden och för varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Vidare är respektive rättsfall inom ämnesområdena kommenterat.

Rättsfallen är även tillgängliga i fulltext som PDF-filer. Dessutom finns en kronologisk lista över flertalet rättsfall som har kommit från Miljööverdomstolen/Mark- och miljööverdomstolen rörande vindkraft sedan 1999. Varje rättsfall har en kort kommentar. Saknar du ett rättsfall hör av dig till informationsansvarig, gärna med hänvisning till relevant material.

Notera att eventuella hänvisningar bör göras direkt till respektive rättsfall och den skrivning Mark- och miljööverdomstolen använt i rättsfallet. Kommentarerna på denna sida är endast en hjälp för att finna rättsfall och för att få en överblick över respektive ämnesområde.

Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt.

Nätverket för vindbruk & Peter Ardö
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05