dcsimg

Kronologisk rättsfallslista

Här hittar du en kronologisk lista över rättsfall avseende vindkraft från främst Mark- och miljööverdomstolen men även några andra avgöranden. Listan innehåller avgörandedatum, målnummer, uppgift om i vilken kommun målet avgjorts, hur många verk det gäller samt en kort sammanfattning om vad målet handlar om.

Nätverket för vindbruk & Peter Ardö
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-12-29