dcsimg

Juridisk information

Här hittar du information som vi enligt lag ska lämna vid användning av våra elektroniska tjänster.

Postadress:
Statens Energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Tfn: 016 - 544 2000
Fax: 016 - 544 2099

E–postadress: regist...@energimyndigheten.se

Organisationsnummer: 202 100-5000

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE 202 100-500001

Behandling av personuppgifter

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.vindlov.se. Information om hur du kontaktar oss finns högst upp på denna sida och i sidfoten på varje sida.

Offentlighetsprincipen

Energimyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Publicerad: 2018-05-25
Ändrad: 2017-10-11