dcsimg

Planeringsförutsättningar

Foto: stock.xchng

Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av
vindkraftverk. Skillnaden mellan bra och dåliga vindlägen är mycket stor. Vid
valet av plats är det är också viktigt att försöka välja en plats som minimerar
störningar på omgivningen.

Det är viktigt att ha tänkt igenom placeringen med avseende på tillgång till
vindenergi och risker för störning. Det gäller även att tala med grannarna hur
de anser om valet av plats. Genom att denna typ av verk kräver bygglov finns
också formella krav på grannkontakter.

Om det finns detaljplan för
området ska det klaras ut om ett nytt verk strider mot detaljplanen eller inte.
Kontakt tas med kommunen för att reda ut denna fråga. Om nya verk strider mot
detaljplanen, kan möjligheterna att ändra denna så att den medger vindkraft, tas
upp med kommunen.

Många kommuner har behandlat vindkraftsfrågorna i sin
översiktsplan. Vanligtvis rör det större verk men kommunen kan också ha tagit
fram en policy som rör miniverk eller gårdsverk.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05