dcsimg

Tidig kontakt med kommunal byggnadsnämnd

Ta tidig kontakt med den kommunala byggnadsnämnden.

Sökanden bör som första åtgärd kontakta kommunens bygglovhandläggare för ömsesidigt informationsutbyte om projektet, dess förutsättningar och kommunens vindkraftsplanering.

Man kan då också få praktisk information om handläggningsrutiner, handläggningstider och hur själva ansökan ska göras.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23