dcsimg

Andra infrastrukturintressen

Vindkraftverk kan påverka den tekniska infrastrukturen på olika sätt.

Även mindre vindkraftverk kan påverka tekniska system som exempelvis väderradar. I och intill skärgård, farleder och hamnar krävs sådant avstånd från farlederna att sjöfartens framkomlighet och säkerhet inte störs. Säkerhetsavstånd krävs också till vägar, järnvägar och kraftledningar.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-05-30