dcsimg

Kommunens översiktsplan

Översiktsplanen kan innehålla policy och principer som även berör miniverk. Illustration: Ragunda kommun

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen kan innehålla policy och stadsbyggnadsprinciper som kan beröra även miniverk.

Översiktsplanen kan redovisa var kommunen bedömer det lämpligt att bygga vindkraftverk. Översiktsplanen, med tillägg och fördjupningar, kan också redovisa kommunens policy för etablering av miniverk och gårdsverk. Särskilt fördjupningar för tätorter kan ta upp stadsbyggnadsprinciper och liknande.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2016-07-28