dcsimg

Planeringsförutsättningar

Foto: stock.xchng

Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av vindkraftverk. Skillnaden mellan bra och dåliga vindlägen är mycket stor. Vid valet av plats är det är också viktigt att försöka välja en plats som minimerar störningar på omgivningen.

Det är viktigt att ha tänkt igenom placeringen med avseende på tillgång till vindenergi och risker för störning. Det gäller även att tala med grannarna hur de anser om valet av plats.

Om det finns en detaljplan för området ska det klaras ut om nya verk strider mot detaljplanen eller inte. Kontakt tas med kommunen för att klara ut detta. Om nya verk strider mot detaljplanen, kan möjligheter att ändra denna så att den medger vindkraft tas upp med kommunen.
Många kommuner har behandlat vindkraftsfrågorna i sin översiktsplan. Vanligtvis rör det större verk men kommunen kan också ha tagit fram en policy som rör miniverk eller gårdsverk.

 

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-05-30