dcsimg

Anmälan innan byggstart

Foto: Göran Ronsten

Även om inte bygglov behövs för medelstora anläggningar krävs det anmälan enligt 6 kap. 5 § pkt. 7 plan- och byggförordningen.

Anmälan ska innehålla underlag för att kommunen ska kunna granska om vindkraftverken uppfyller de tekniska egenskapskraven som anges i 8 kap. plan- och bygglagen. Vindkraftverk är byggnadsverk som omfattas av bestämmelserna i 8 kap. För närmare information se Boverkets webb och på PBL kunskapsbanken.

Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2016-07-29