dcsimg

Drift

I anknytning till drift finns det regler och andra aspekter som är viktiga att känna till.

När vindkraftverken väl är i drift finns det regler som styr kontroll och tillsyn av verken. Det finns även allmänna bestämmelser om drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering.

Ett tillstånd kan enligt 16 kap. 3 § miljöbalken för sin giltighet göras beroende av att tillståndsinnehavaren ställer ekonomisk säkerhet för kostnader för återställnings-åtgärder som verksamheten kan föranleda.

Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2015-11-11