dcsimg

Drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering

Regler om drift, felanmälan och journalföring

Den som har ansvar för driften av ett föremål som är försett med markering är ansvarig för att markeringen uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Den som har ansvar för driften av ett föremål som är försett med markering ska upprätta anvisningar för fortlöpande övervakning av markeringarna. Anvisningarna ska innehålla kontrollrutiner samt tidsintervall för dessa kontroller. Övervakning av medel- och högintensiva ljus ska dessutom ske så att fel omedelbart upptäcks.

Fel och brister på markeringen ska snarast åtgärdas. Fel som inte omedelbart kan åtgärdas ska omgående anmälas till flygbriefingtjänsten AIS. När ett fel som anmälts har åtgärdats, ska en avanmälan av felet omgående ske till flygbriefingtjänsten AIS.

En journal över driftavvikelser på medel- och högintensiva ljus ska föras för varje föremål. Journalen ska arkiveras under minst 2 år och innehålla: 1. driftavvikelsens datum och tidpunkt, 2. hur avvikelsen visat sig samt om möjligt orsak, 3. vilka åtgärder som vidtagits och när avvikelsen åtgärdats eller upphört, och 4. när eventuell anmälan respektive avanmälan har gjorts till flygbriefingtjänsten AIS.
Flygbriefingtjänsten AIS nås genom LFV på telefonnummer 08-797 63 38 eller no...@lfv.se.

 

Transportstyrelsen - Luftfart
Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2018-05-24