dcsimg

Elnät

Det svenska eldistributionsnätet består av ett nationellt stamnät, regionnät samt lokala nät.

Regeringen har gett Svenska kraftnät uppdraget att underhålla och utveckla det svenska stamnätet för el. På stamnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna.

Det finns regler om åtskillnad mellan produktion och distribution. Detta innebär att en ägare till en vindkraftpark inte också i samma bolag får äga den starkströmsledning som ska transportera elen vidare från vindkraftparken till övriga nätet. 

Energimarknadsinspektionen
Svenska kraftnät
Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2015-11-11