dcsimg

Markåtkomst

Foto: Kristina Larsson

Marken för ett vindkraftverk består av mer än tomten för själva vindkraftsaggregatet. Markområdet omfattar också utrymmet för fundamentet, tornet, maskinhuset och rotorn. Även kranuppställningsplatsen, transformatorn och utrymmet för parkering ingår.

Att säkerställa rätt till mark

Exploatörer letar aktivt efter intresserade markägare. Det sker ofta genom utskick till markägare inom vissa områden eller genom annonsering i dagstidningar. Markägarna har en stark ställning i ett vindkraftsärende. De avgör i praktiken om ärendet ska gå vidare. Hittills har markägarnas inställning i många fall styrt var etablering kunnat ske. Konkurrensen mellan olika exploatörer är ofta stor inom områden som har utpekats som möjliga för vindkraftsetablering i kommunala översiktsplaner.

Här, i sektionen Markåtkomst, kan du läsa om olika möjligheter att säkerställa rätten till mark för att bygga vindkraftverk. Här finns även information om hur vägar och ledningar kan anläggas.

Klicka på bilden om du vill se en större version av bilden.

Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2015-11-11