dcsimg

Beslut

Det är kommunfullmäktige som antar detaljplanen. Antagandebeslutet vinner laga kraft efter tre veckor om det inte överklagas.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2016-07-29