dcsimg

Förslag till Detaljplan och MKB

Detaljplan krävs normalt inte för en ny anläggning.

Om det finns en befintlig detaljplan som gäller för hela eller delar av det aktuella området och som inte tagits fram för vindkraft behöver den sannolikt ändras. Kontakt tas med kommunen. Krav på ny detaljplan finns om det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. Om t.ex. en fastighetsägare vill uppföra en vindkraftsanläggning som gränsar till den aktuella fastigheten kan det alltså krävas detaljplan. Kommunen gör denna bedömning.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2016-07-29