dcsimg

Samråd & Utställning

När ett detaljplaneförslag finns framme ska kommunen samråda med bland andra länsstyrelsen.

Sakägare och andra som har ett väsentligt intresse i förslaget ska beredas tillfälle till samråd. Efter samrådet revideras eventuellt förslaget till detaljplan utifrån inkomna synpunkter. Därefter ställs ett förslag ut för granskning. Efter utställningen kan endast vissa mindre justeringar göras innan det antas i kommunfullmäktige.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2016-07-29