dcsimg

Miljöbalkstillstånd

Tillståndsprövningen för större anläggningar kan delas in i tre etapper: samråd, miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd.

En tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken ska föregås av ett samrådsskede och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt reglerna i 6 kap. miljöbalken. När samrådet enligt 6 kap. miljöbalken är klart kan ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen tas fram och lämnas till prövningsmyndigheten.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23