dcsimg

Ansökan om tillstånd

När den sökande har genomfört samråd och miljökonsekvensbeskrivningen är klar, är det dags för den sökande att skicka in en skriftlig ansökan om tillstånd till prövningsmyndigheten.

Vad en ansökan ska innehålla framgår av 22 kap 1 § miljöbalken.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23