dcsimg

Prövning av tillhörande anläggningar i vattenområden

Vägar, kablar eller andra tillhörande anläggningar kan beröra vattenområde även om vindkraftverken står på land. Att tänka på är då att detta räknas som vattenverksamhet och kan kräva tillstånd eller anmälan enligt 11 kap MB.

Med ett vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd och avser ytvattenområden, såsom sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda vattensamlingar, bland annat regleringsmagasin och bevattningsdammar.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23