dcsimg

Hindermarkering

Från och med den 1 november 2010 behövs inte längre beslut från
Transportstyrelsen vid markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten.
Planerar Ni att uppföra ett föremål med en höjd av 45 meter eller högre över
mark- eller vattenytan ska föremålet markeras enligt Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan
utgöra en fara för luftfarten (ändrad genom TSFS 2013:9).

 

Så länge ett föremål markeras enligt TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9) behövs inte något beslut från Transportstyrelsen.

Flygplats

Observera att föremål som genomtränger en fastställd hinderbegränsande yta på en flygplats ska hanteras av berörd flygplats.

Undantag från föreskriften/dispens

Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. Om Ni vill utföra hindermarkeringen på ett annat sätt, kan Ni ansöka om medgivande om undantag från föreskriften TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9) enligt 33 §.

Din ansökan skickas till Transportstyrelsen.

Följande ska framgå av ansökan:

  • vilket eller vilka krav i föreskriften som undantaget gäller
  • skälen till varför undantag söks
  • redovisning av den lösning som föreslås
  • tidplanen
  • analys som visar att föreslagen lösning håller samma flygsäkerhetsnivå som standarden i föreskriften
  • ett säkerhetsutlåtande från den sökande om att föreslagen lösning håller samma flygsäkerhetsnivå som standarden i föreskriften
  • uppgifter om byggnadsverket (typ av byggnadsverk och höjd över mark-/vattenyta)
  • uppgifter om byggnadsverkets placering (fastighetsbeteckning, kommun, län och koordinater i formatet RT90)
  • uppgifter om anläggningens ägare och kontaktperson
  • uppgifter om sökande (om annan än ägare), sökandes kontaktperson samt en fullmakt från anläggningens ägare

Relaterad information

Du hittar en länk till relaterad information till höger på denna sida.

Transportstyrelsen - Luftfart
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12