dcsimg

Anmälan till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ska meddelas minst 30 dagar innan uppförande av vindkraftverk
till sjöss.

Sjöfartsverket ska i sin tur – om det bedöms nödvändigt – informera sjöfarten. Meddelande införs då i publikationen Underrättelser för sjöfarande (Ufs) och på Sjöfartverkets webbplats.

I anmälan till Sjöfartsverket ska anges position i SWEREF 99 TM eller i WGS 84. Vidare ska anges flyghinderbelysning med dess höjd över havet och karaktär. Efter uppförandet ska vindkraftverkens positioner geodetiskt bestämmas och rapporteras till Sjöfartsverket för införande i sjökort.

Publicerad: 2015-11-12
Ändrad: 2015-11-12