dcsimg

Andra infrastrukturintressen

Foto: Energimyndigheten

Vindkraftverk kan påverka infrastrukturen på olika sätt.

Det behövs en kartläggning av eventuell påverkan på flyget och mottagning av radiosignaler. Av flygsäkerhetsskäl ska vindkraftverken hindermarkeras.

Vindkraftverk kan också utgöra fysiska hinder för militär luftfart och övnings- och skjutverksamhet och påverka tekniska system som exempelvis radar och väderradar.

I och intill kända trafikstråk krävs säkerhetsavstånd för att inte sjöfartens framkomlighet och säkerhet ska störas. Avståndet anpassas med hänsyn till rådande trafikbild för aktuellt område.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12