dcsimg

Anmälan till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ska meddelas minst 30 dagar innan uppförande av vindkraftverk
till sjöss.

Sjöfartsverket ska i sin tur – om det bedöms nödvändigt – informera sjöfarten. Meddelande införs då i publikationen Underrättelser för sjöfarande (Ufs) och på Sjöfartverkets webbplats.

I anmälan till Sjöfartsverket ska anges position i SWEREF 99 TM och i WGS 84. Vidare ska anges flyghinderbelysning med dess höjd över havet och karaktär. Efter uppförandet ska Sjöfartsverket också informeras för att vindkraftverken ska kunna föras in i sjökorten, i de fall som Sjöfartsverket anser det lämpligt.

Publicerad: 2015-11-12
Ändrad: 2015-11-12