dcsimg

Tillstånd för utmärkning av sjösäkerhetsanordning - SSA

Transportstyrelsen (hämtad ur TSFS 2017:66)

För att få äga en sjösäkerhetsanordning (SSA) inom svenskt sjöterritorium och
ekonomisk zon (EEZ), krävs det enligt Sjötrafikordningen (SFS 1986:300) 3 kap 2§, att ägaren har fått ett tillstånd av Transportstyrelsen efter samråd med
Sjöfartsverket.

Rutinen för tillstånd gällande innehav av sjösäkerhetsanordning (SSA) omfattas av nedastående steg. En SSA kan vara ett fyrljus, fasadljus, reflex, radarreflektor eller racon.

1) Ansökan om tillstånd för utmärkning - SSA

Ansökan om tillstånd för sjösäkerhetsanordning (SSA) återfinns på Transportstyrelsens webbplats.

2) Etableringstillstånd för sjösäkerhetsanordning.

Transportstyrelsen delger etableringstillstånd till ägaren efter samråd med Sjöfartsverket enligt Sjötrafikordningen (SFS 1986:300) 3 kap. 2.
Tillståndet omfattar både nytt respektive ändring av befintligt objekt. Etableringstillståndet avses resultera i ett drifttillstånd. Ett utfärdat etableringstillståndet gäller i max 3 månader. Därefter får förnyad ansökan genomföras av ägaren vid utebliven etablering.

3) Etableringsrapport för sjösäkerhetsanordning.

När sjösäkerhetsanordningen har etablerats enligt anvisningarna i etableringstillståndet, återkommer ägaren med en kortfattad rapport till Transportstyrelsen med e-post innehållande:

  • Inmätt position i format WGS-84 (ex. N 59 27,621 / E 17 38,596).
  • Bilddokumentation (JPG-format).
  • Teknisk beskrivning (ex. fyrlykta, kraftkälla).
  • Kontroll av fyrkaraktär.

4) Drifttillstånd för sjösäkerhetsanordning.

Transportstyrelsen delger drifttillstånd till ägaren efter samråd med Sjöfartsverket enligt Sjötrafikordningen (SFS 1986:300) 3 kap. 2.

Tillståndet omfattar etablerad SSA, där antingen tillstånd saknas eller är i behov av förnyelse. Ett utfärdat drifttillståndet gäller i max 5 år. Ägaren får därefter inkomma med förnyad ansökan senast 3 månader före utgångsdatum.

 

Transportstyrelsen - Sjöfart
Publicerad: 2015-11-12
Ändrad: 2018-05-24