dcsimg

Detaljplan

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta detaljplaner. Kommunen har också ansvar för de processer och utställningar som genomförs. Kostnaden för att utarbeta en plan betalas av exploatören via en planavgift.

I en detaljplan kan t.ex. följande regleras:

  • Byggrättens utbredning i höjd och sida.
  • Verkens och teknikbyggnadernas placering och utformning.
  • Markens vegetation och nivå i höjd.
  • Läge och utbredning av ledningsområden.
  • En högsta nivå på störning från vindkraftverk.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23