dcsimg

Programskede

Om detaljplan ska göras inleds detta ofta med att kommunen tar fram ett förslag till program.

I förslaget till program utreds förutsättningarna för planarbetet samtidigt som riktlinjer utarbetas. Detta kan redan vara gjort i översiktsplanen. En miljöbedömning ska alltid göras av en plan. Möjligheter att samordna insatser som rör behov av samråd och underlag för MKB för både detaljplan och prövning av alternativt anmälan enligt miljöbalken bör tidigt tänkas igenom.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23