dcsimg

Ledningsrätt

Ledningsrätt för anslutande starkströmsledningar kan upplåtas inom enskilt vattenområde men inte inom allmänt vattenområde.

Vissa vindkraftverk uppförs på allmänt vatten. Ledningsrätt kan inte upplåtas för anslutande starkströmskabel inom allmänt vattenområde eftersom där saknas fastighetsindelning. Däremot kan ledningsrätt upplåtas inom enskilt vattenområde.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23