dcsimg

Tillstånd för sjömätning

För att genomföra en sjömätning som görs för att få tillgång till djupdata som är mer exakt än den som finns redovisade på sjökort, krävs tillstånd från Försvarsmakten. Detta framgår av lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Ansökan skickas till: Försvarsmakten, Högkvarteret, Insatsstaben, J3, 107 85 Stockholm. Handläggningstid är normalt ca 3-4 veckor.

För att kunna projektera en vindkraftspark i ett vattenområde kan det krävas djupdata som är mer exakta än vad som anges i ett vanligt sjökort. Sådana data kan fås antingen genom projektörens egna mätningar eller genom Sjöfartsverkets djupdatabas.

Om projektören utför egna mätningar bör dessa rapporteras till Sjöfartsverket för införande i djupdatabas. För att hålla informationen i en egen databas ska man ansöka om databastillstånd från Lantmäteriet. Vidare krävs tillstånd av Sjöfartsverket för spridning av informationen.

I händelse av att sjömätning krävs inför en vindkraftsetablering till sjöss, rekommenderar Transportstyrelsen att sjömätningen utförs i enlighet med de krav som specificeras i SRS-44 (svensk realisering av IHO Standards for Hydrographic surveys S-44) och S-44. SRS-44 gäller före S-44 vid motstridighet.

När ett vindkraftverk eller mätmast har avvecklats och aktuellt område ska återställas, kräver också Transportstyrelsen att området sjömäts i syfte för att verifiera aktuellt djup i området.

För att Transportstyrelsen ska kunna använda ett sjömätningsunderlag, fodras det att en skriftlig mätplan inkommer före mätning till Transportstyrelsen. Efter genomförd sjömätning bifogas även en rapport till Transportstyrelsen.

Sjögeografisk data är lägesbestämd information om verkliga objekt och företeelser i kustzonen. Det är information om exempelvis farleder, djup, strandlinje och övriga uppgifter som är nödvändiga för säker framkomlighet. Detta kan sedan användas för att framställa såväl elektroniska sjökort och kundanpassade produkter som till tryckning av pappersjökort och båtsportkort.

Försvarsmakten
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23