dcsimg

Tillstånd för undervattenskablar

Tillstånd för undervattenskablar söks hos länsstyrelsen.

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen önskar få ta del av planerad lokalisering i ett tidigt skede, i syfte att göra en bedömning om sjöfarten kan påverkas av placeringen.

Allmänt kan sägas att undervattenskablar inte bör dras längs med farleder eller frekvent trafikerade trafikstråk utan korsa dessa i så rät vinkel som möjligt.

Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Publicerad: 2015-11-25
Ändrad: 2015-11-25