dcsimg

Om Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraftverk i Sverige. Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten och en del av Vindlov.se.

Vad är Vindbrukskollen?

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraftverk i Sverige. Den kan användas genom hela processen, från projektering till etablering och nedmontering och syftar till att underlätta och bidra till en bra etablering av vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten och en del av Vindlov.se. 

I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk. Här finns även kartlager med annan information som är relevant vid vindkraftsetablering, till exempel olika typer av skyddade områden och infrastruktur.

Vindbrukskollen är tillgänglig för alla. Verksamhetsutövare inom vindkraft och handläggande myndigheter (länsstyrelser och kommuner) registrerar löpande information om respektive vindkraftsprojekt i Vindbrukskollen, och uppdaterar på så sätt karttjänsten.

Vindbrukskollen är en frivillig webbtjänst som ger en ögonblicksbild och uppdateras av verksamhetsutövare, projektörer och myndigheter. Vindbrukskollens kansli arbetar med att kvalitetssäkra de uppgifter som är inlagda. Kontakta kansliet om du hittar felaktiga uppgifter i kartan som behöver ses över.

Fördelar med Vindbrukskollen

Fördelarna med att ha en samlad, nationell databas över vindkraftverk är flera:

  • Information om vind­krafts­etableringar blir lättillgänglig för alla.
  • Vindbruks­kollens kartverktyg kan användas vid projektering av vindkraftverk. Uppgifter om t.ex. omkring­liggande projekteringar, skyddade områden och medelvind kan lätt tas fram.

Ansvar och upphovsrätt

Vi tar inte ansvar för att de uppgifter som finns registrerade i Vindbrukskollen är korrekta eller att övrig geografisk information är korrekt. Varje uppgiftslämnare och leverantör av informationen ansvar enskilt för att den stämmer. Användare uppmanas därför att alltid kontrollera uppgifterna innan några åtgärder vidtas.

De bakgrundskartor som används i Vindbrukskollen är upphovsrättsskyddade vilket innebär att de endast får nyttjas i tillståndsprocessen. All annan användning av kartorna kräver särskilt tillstånd från berörda upphovsrättsinnehavare.

Hjälp och kontakt

Mer information om Vindbrukskollen och hur du använder den hittar du under våra övriga informationssidor. Du är välkommen att kontakta Vindbrukskollens kansli om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Vindbrukskollens kontaktuppgifter

Telefonsupport: 010-22 44 300
vindbruk...@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2015-11-13
Ändrad: 2018-12-05