Välkommen till Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk som ges ut av länsstyrelserna. För att kunna leverera en så bra produkt som möjligt till dig arbetar vi kontinuerligt med att uppdatera och kvalitetsäkra informationen i kartjänsten tillsammans med bland annat landets kommuner och projektörer/ägare av vindkraftverk.

Vindbrukskollen är fortfarande under uppbyggnad och under etableringsfasen av tjänsten kommer det finnas uppförda och projekterade vindkraftverk som inte registrerats i databasen. Observera att tjänsten därför inte är helt tillförlitlig och att informationen om etableringarna endast är vägledande. Vi tar inte ansvar för att de uppgifter som finns registrerade i Vindbrukskollen är korrekta eller att övrig geografisk information är korrekt. Varje uppgiftslämnare och leverantör av informationen ansvar enskilt för att den stämmer. Användare uppmanas därför att alltid kontrollera uppgifterna innan några åtgärder vidtas.

De bakgrundskartor som används i Vindbrukskollen är upphovsrättsskyddade vilket innebär att de endast får nyttjas i tillståndsprocessen. All annan användning av kartorna kräver särskilt tillstånd från berörda upphovsrättsinnehavare.

Om du vill ha hjälp eller är i behov av en genomgång över Vindbrukskollens olika delar kan du klicka på frågeteckenikonen högts upp i vänstra hörnet i huvudmenyn. Här finns allt samlat om hur du arbetar med verktyget och tips och trix på vad du kan göra med de funktioner som finns.

Jag har förstått syftet med Vindbrukskollen