dcsimg

Användarvillkor för registrerade användare

 1. Vindbrukskollens ändamål är att stödja tillståndsprocessen för etablering av vindkraftverk. De bakgrundskartor som används i Vindbrukskollen är upphovsrättsskyddade. Detta innebär att de endast får nyttjas i tillståndsprocessen och att allt vidareutnyttjande av kartbilderna kräver särskilt tillstånd från berörda upphovsrättsinnehavare.

 2. För att få tillgång till att lägga in uppgifter i Vindbrukskollen måste du registrera dig som användare och acceptera dessa användarvillkor. Du accepterar villkoren genom att klicka i boxen "jag har läst och godkänt användarvillkoren". Användarvillkoren kan komma att ändras och användare är skyldig att kontinuerligt hålla sig informerad om ändringar i dessa villkor. Användare som inte respekterar användarvillkoren kan komma att bli avstängd.

 3. Som verksamhetsutövare (ägare eller projektör) av vindkraftverk har du alltid den aktuella informationen och vi hoppas att du kommer använda Vindbrukskollen både för att registrera och uppdatera informationen om dina etableringar.

 4. I Vindbrukskollen får endast projekteringsområden registreras för vilka det finns en anmälnings- eller ansökningshandling inlämnad till prövande myndighet. Det är inte tillåtet att registrera anläggningar utan att skicka in en handling eller utan att det finns en tidigare inskickad handling. För projekteringsområden och vindkraftverk som skapas utan att det finns en inlämnad ansökan/anmälan föreligger full rätt för Vindbrukskollen att radera dessa.

  Du får gärna använda Vindbrukskollen som ett hjälpmedel i din förprojektering, men då ska funktionen spara lokalt användas.

 5. För att kunna registrera dig som användare måste du ange en giltig e-postadress samt övriga obligatoriska uppgifter. Ert organisationsnummer blir ert användarnamn på Vindbrukskollen. Lösenord skickas till den e-postadress som anges vid registreringen.

 6. Användare har rätt att efter begäran om utträde via e-post till vindbruk...@lansstyrelsen.se bli avregistrerad som användare. Du kommer då att få en bekräftelse på att Vindbrukskollen har mottagit begäran om avregistrering. Efter begäran om avregistrering kommer användaruppgifterna att raderas från användarregistret medan registrerade uppgifter om vindkraftverk och projekteringsområden kommer att finns kvar i Vindbrukskollen. Avregistrering innebär i praktiken att användarkontot raderas men att registrerade uppgifter kvarstår.

 7. Alla uppgifter som registreras i Vindbrukskollen är offentliga uppgifter som är tillgängliga i den webbaserade databasen från och med att de sparats. Undantaget är de dokument som bifogas med ansökningshandlingar till respektive myndighet. De är offentliga handlingar som kan begäras ut från respektive myndighet. Handlingarna är däremot inte synliga för andra användare av Vindbrukskollen.

 8. Vissa uppgifter som lämnas av användare i samband med registrering utgör personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, nedan benämnd "Dataskyddsförordningen". Vi behandlar dina angivna personuppgifter utifrån allmänt intresse, i enlighet med dataskyddsförordningen i syfte att förse dig med inloggningsuppgifter och möjligheten att kontakta dig vid behov.

 9. Uppgifter som användare lämnar vid registreringen kommer att sparas i ett register i Vindbrukskollen. Detta register utgör en allmän handling och kan komma att lämnas ut på begäran. Det innebär att vem som helst kan få tillgång till de uppgifter som finns i registret, t.ex. information om din e-postadress.

 10. Vindbrukskollen kan komma att använda lämnade personuppgifter för statistikbearbetning i samband med uppföljning.

 11. Användare har rätt att efter skriftlig ansökan ställd till Vindbrukskollen kostnadsfritt erhålla besked om vilka personuppgifter avseende användaren som myndigheten behandlar och hur dessa personuppgifter behandlas. Användare kan vidare begära rättelse i fråga om personuppgift som Vindbrukskollen behandlar om denne.

 12. Vindbrukskollen tar inte ansvar för att de uppgifter som finns registrerade i Vindbrukskollen är korrekta eller att övrig geografisk information är korrekt. Varje uppgiftslämnare och leverantör av informationen ansvar enskilt för att den är korrekt. Användare uppmanas därför att alltid kontrollera uppgifterna innan man själv vidtar några åtgärder.

  Synpunkter på hur Vindbrukskollen kan förändras, förbättras och utvecklas m.m. mottas tacksamt via e-post till vindbruk...@lansstyrelsen.se

 

Vindbrukskollens kontaktuppgifter

Telefonsupport: 010-22 44 300
vindbruk...@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2015-11-13
Ändrad: 2018-04-24