dcsimg
0

Start

Svara på vår korta enkät!

Är det lätt att hitta på Vindlov.se? Finns allt vad du behöver? Vi vill veta vad just du tycker! Svara på vår enkla enkät, det tar bara några minuter!
Are you from another country than Sweden? We want to know what you think of Vindlov.se! Please answer our short survey!

Läs mer
Allt om tillstånd på en plats

Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft? Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt, du får koll på prövningsprocessen och dessutom kontakt till rätt handläggare. Och varför inte prova kartstödet med Sveriges alla vindkraftverk du också?

Läs mer
Vindbrukskollens e-tjänst

Skicka in din handling till rätt myndighet via Vindbrukskollens e-tjänst. E-tjänsten bidrar till en snabbare handläggning och ger allmänheten en uppdaterad bild av de enskilda projekten och vindkraftens utbyggnad! Se hur man gör.

Läs mer
Vägledande rättsfall

Ta del av vägledande rättsfall och få en sammanfattning av rättsläget. Nu finns olika rättsfall samlade från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden.

Läs mer
8000
Nyheter från Vindlov
2015-02-09

Ny vägledning ska underlätta kommunernas bedömning av vindkraftsärenden

Kommunernas process för att bedöma vindkraftärenden kan bli både snabbare och mer förutsägbar genom...
Fler nyheter
Vindkraft i media
2015-03-28
w w w w w (sidan 22) Priserna pressas av god tillgång på el och hög produktionstakt inom såväl vattenkraft som kärnkraft samt gynnsamma förhål - landen för vindkraft.

2015-03-28
Avveckling kostar 30 miljoner (sidan 37) Svar till signaturen Ser fram mot ett svar (NWT 26/3): VINDKRAFTVERK.

Fler nyheter