dcsimg
0

Start

Allt om tillstånd på en plats

Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft? Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt, du får koll på prövningsprocessen och dessutom kontakt till rätt handläggare. Och varför inte prova kartstödet med Sveriges alla vindkraftverk du också?

Läs mer
Vindbrukskollens e-tjänst

Skicka in din handling till rätt myndighet via Vindbrukskollens e-tjänst. E-tjänsten bidrar till en snabbare handläggning och ger allmänheten en uppdaterad bild av de enskilda projekten och vindkraftens utbyggnad! Se hur man gör.

Läs mer
Vägledande rättsfall

Ta del av vägledande rättsfall och få en sammanfattning av rättsläget. Nu finns olika rättsfall samlade från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden.

Läs mer
8000
Vindkraft i media
2016-02-10
Bara svensk vindkraft är relevant här Svar på Vindkraften levererar även kalla dagar (5/2). Charlotte Ungers insändare måste ifrågasättas på grund av att hon tagit med både Sveriges och Danmarks vindkraftssammanlagda elproduktion.

2016-02-09
Besvikelse i Jijnjevaerie då de anser... Samebyn Jijnjevaerie går en David och Goliatkamp mot energijätten Statkraft SCA Vind AB. Hundratals vindkraftsverk uppförs där det förut betade renar. I ett desperat försök att rädda sina renbetesmarker anmälde samebyn bolaget till OECD.

Fler nyheter