dcsimg
0

Start

Allt om tillstånd på en plats

Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft? Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt, du får koll på prövningsprocessen och dessutom kontakt till rätt handläggare. Och varför inte prova kartstödet med Sveriges alla vindkraftverk du också?

Läs mer
Vindbrukskollens e-tjänst

Skicka in din handling till rätt myndighet via Vindbrukskollens e-tjänst. E-tjänsten bidrar till en snabbare handläggning och ger allmänheten en uppdaterad bild av de enskilda projekten och vindkraftens utbyggnad! Se hur man gör.

Läs mer
Vägledande rättsfall

Ta del av vägledande rättsfall och få en sammanfattning av rättsläget. Nu finns olika rättsfall samlade från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden.

Läs mer
8000
Nyheter från Vindlov
2014-04-08

Modernare lagstiftning för produkter inom EU

Som ett led inom EU:s modernisering av produktlagstiftningen har nu tre av de direktiv som...
Fler nyheter
Vindkraft i media
2014-04-23
Friskis&Svettis köper grön el av Sven... Svensk NaturEnergi är ett bolag inom Wallenstam och har idag 57 vindkraftverk och tre vattenkraftverk i drift runt om i landet.

2014-04-23
Kommunfullmäktige sammanträder... letorget Antagande av detaljplan för kvarteren Banken och Basaren, Landsvägen, centrala Sundbyberg Avtal Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Vasakronan avseende marköverföring mellan fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Sundbyberg 2:44, Ridanläggningen Miloområdet Tilläggsavtal 3 till exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wallenstam Fastighets AB Tuletorget avseende fastigheten Lärkan 14, Tuletorget och del av gatumarksfastigheten Sundbyberg 2:17 Exploateringsavtal med Fastighets AB Förvaltaren avseende kvarteren Banken och Basaren i centrala Sundbyberg Investeringar Ombudgetering av investeringsmedel från 2013 till 2014 Stadsbyggnads- och miljönämndens begäran om utökade investeringsmedel för vindkraftverk Anmälan av inkomna motioner Svar på motioner Motioner och medborgarförslag som inte besvarats före april månads utgång 2014 Svar på motion - Inrätta en tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Sundbyberg.

Fler nyheter