dcsimg

Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 18,3 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,7 TWh byggts i Sverige och 3,6 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2017 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Publicerad: 2017-05-18
Ändrad: 2017-05-18