dcsimg

Ny rapport från Vindval

Rapporten "Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - uppdaterad syntesrapport 2017" ger en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss.

Förutom att sammanställa internationell forskning har forskarna även granskat de svenska kontrollprogram som genomförs för att följa upp vindkraftparker i drift.

Här hittar du rapporten. 

Här kan du läsa pressmeddelandet på Energimyndighetens webbplats.

Här kan du läsa mer om Vindval.

Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Publicerad: 2017-05-08
Ändrad: 2017-05-08