dcsimg

Sammanställning av vindkrafttillstånd

En fråga som har diskuterats under det senaste åren är att det finns många tillstånd för att uppföra vindkraftverk som inte har utnyttjats, det har dels handlat om hur många tillstånd det rör sig om och dels varför dessa tillstånd inte har utnyttjats.

Nätverket för vindbruk har nu kartlagt dessa tillstånd och sammanställt dem i en lista. Listan omfattar idag bara landbaserad vindkraft men den kommer att kompletteras med havsbaserad vindkraft vid nästa uppdatering som beräknas ske våren 2019. Listan finns på Energimyndighetens hemsida.

Publicerad: 2018-06-15
Ändrad: 2018-06-15