dcsimg

Ansvar & roller

Foto: stock.xchng

Här hittar du information om vilka roller och ansvar myndigheter, länsstyrelser och kommuner har i relation till vindkraftsfrågor och prövning av vindkraft.

Det redogörs även för vad som krävs i lagstiftningen och vad som är viktigt att tänka på gällande information och samråd i samband med ett vindkraftprojekt.

Publicerad: 2015-10-14
Ändrad: 2017-05-30