dcsimg

Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). LEK syftar bland annat till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer.

 

Post- och telestyrelsen (PTS) beviljar tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. Den som vill använda radiosändare ska ansöka om tillstånd. I PTS frekvens- och tillståndsregister finns uppgifter om alla tillstånd och tillståndsinnehavare i Sverige.

PTS prövar bland annat om den sökta användningen utgör en effektiv användning av ett frekvensutrymme och om det finns risk för skadlig störning på annan radioanvändning.

Fysiska hinder, t.ex. en byggnad, kan störa mottagningen av radiosignaler vilket försämrar radiokommunikationen. Vindkraftverk måste därför lokaliseras till platser där sådana störningar inte riskerar att uppstå. Vid planläggning och i bygglovsärenden ska hänsyn tas till elektronisk kommunikation.

En vindkraftsprojektör kan vända sig till PTS för att få information om vilka tillståndshavare och vilken frekvensanvändning som finns i ett område. Vissa uppgifter är dock belagda med sekretess, vanligen försvarssekretess.

Post- och telestyrelsen
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2017-09-18