dcsimg

Om Vindlov

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet för projektet är Energimyndigheten.

Vindlov.se har bildats på uppdrag av regeringen. Syftet med webbplatsen är att ta ett helhetsgrepp på tillståndsprocessen för vindkraftverk. Här kan en privatperson som är intresserad av att sätta upp ett mindre vindkraftverk hemma på gården eller ett företag som vill anlägga en hel vindkraftpark till havs få information om hur tillståndsprocessen ser ut och vad man bör tänka på i olika faser i processen. Även handläggare kan ha nytta av informationen som nu finns samlad på ett och samma ställe.

Texterna på vindlov.se är skrivna av olika myndigheter. Den myndighet som står som informationsansvarig längst ner på respektive sida är fullt ut ansvarig för det textmässiga innehållet på sidan. Om du har frågor eller synpunkter på innehållet kan du skicka ett mejl till vind...@energimyndigheten.se eller kontakta den myndighet som har informationsansvar för texten.

En förteckning över myndigheterna som står bakom Vindlov.se hittar du här.

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.

Nu finns det även informationsmaterial om Vindlov.se och Vindbrukskollen:

Allmän information: Har du upptäckt Vindbrukskollen? Nyttan för allmänhet, projektörer och myndigheter.

Hur du som projektör kommer igång: Projektörer - lämna in era handlingar via Vindbrukskollen

 

Publicerad: 2018-05-25
Ändrad: 2017-05-30