dcsimg

Drift

Foto: Dong Energy

I anknytning till drift finns det regler och andra aspekter som är viktiga att känna till.

När vindkraftverken väl är i drift finns det regler som styr kontroll och tillsyn av verken. Det finns även allmänna bestämmelser om drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering.

Vindkraftverk som anläggs efter en anmälan enligt miljöbalken omfattas inte av krav på ekonomisk säkerhet för nedmontering och återställande av plats.

Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2015-11-11