dcsimg

Planeringsförutsättningar

Foto: stock.xchng

Vid etablering av vindkraftsanläggningar är valet av område (lokaliseringen) avgörande. Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av vindkraftsanläggningar. Skillnaden mellan bra och dåliga vindlägen är mycket stor.

En översikt över lämpliga områden för vindbruk i Sverige kan fås via den vindkartering som Uppsala universitet genomfört eller via de så kallade riksintresseområdena för vindbruk som Energimyndigheten pekat ut.

Det är viktigt att ta del av vad kommunens översiktsplan säger om ett tänkt område eller var man bedömt vindbruk är lämpligt. För större anläggningar eller då kommunerna inte tagit upp vindbruk i sin översiktsplan kan länsstyrelsens regionala planeringsunderlag eventuellt ge information.
Närheten till elnätet och elnätets kapacitet är därutöver en viktig faktor när det gäller att välja plats. I ett inledande skede är det också viktigt att säkerställa rätten till mark där vindkraftverk ska byggas och rätten till mark där vägar och ledningar ska anläggas.

 

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11