dcsimg

Civil luftfart

Vindkraftverk kan påverka flygverksamhet, särskilt vid start- och landning.

Trafikverket har tagit fram en informationsskrift om vindkraft och luftfart där man redovisar på vilket sätt vindkraftverk kan påverka flygverksamheten (se till höger på sidan).

Trafikverket uppmanar flygplatshållare och andra intressenter att delta i samråd i syfte att undvika konflikter mellan flygverksamhet och vindkraftsetableringar.

Olika typer av luftfart

Passagerarflygplan rör sig högt upp i luftrummet utom vid start och landning. Det finns dock många luftfartsverksamheter som pågår på låga höjder:

 • Ambulanshelikopter och räddningsinsatser
 • Polisuppdrag
 • Kraftledningsinspektioner
 • Viss skogsbrandsövervakning
 • Skogsbrandsbekämpning
 • Skogsgödsling
 • Insektsbekämpning
 • Sjö- och våtmarkskalkning
 • Lyft och förflyttningar av byggnadskomponenter
 • Boskapsskötsel (Rennäringen)
 • Fotoflyg
 • Arkeologiska och geologiska undersökningar
 • Kustbevakningen
 • Frivilliga flygkåren

Försvarsmakten har också flera olika flygverksamheter på låga höjder.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11